Top

Retten til dagpenge fra en A-kasse

a-kasse-rettigheder

Retten til dagpenge fra en A-kasse

En a-kasse er en forsikring til folk mod arbejdsløshed, der samtidig er statsstøttet. Medlemmerne af organisationen betaler et fast beløb hver måned, og dermed sikrer de sig en mulig kompensation ved arbejdsløshed.

 

Fordelen ved netop en a-kasse, er at man ikke behøver at få kontanthjælp, hvis man mister sit arbejde, men at man derimod får dagpenge fra a-kassen. A-kasse er en forkortelse af ordet arbejdsløshedskasse, der var et flittigt brugt ord i gamle dage.

 

A-kassens historie er mere end 100 år gammel, og den første statsstøttet organisation i form af en a-kasse, blev dannet i 1907. Flere år før blev der åbnet arbejdsløshedskasser der ikke var statsstøttet. Disse a-kasser var derimod styret af medlemmerne alene.

 

Dette betød, at der helst skulle være mange i arbejde af gange, da der ellers ikke ville være penge nok til at støtte de arbejdsløse. Dette kan ikke ske ved staten indover, da de går ind og hjælper, hvis der mangler penge.

 

Hvad laver en a-kasse?

En a-kasse udbetaler medlemmernes dagpenge, men det er ikke det eneste den laver. Arbejdsløshedskassen administrerer også flere love og regler på området, udfører flere lovbestemte opgaver, og sørger for udbetaling af feriedagpenge, efterløn og orlovsydelse til børnepasning.

 

De mange forskellige a-kasser i Danmark har også gennem de sidste år fået flere og flere opgaver af staten såsom vejledningssamtaler, indberetning til jobcentre samt styrkelse af indsatsen for at bringe ledige i job.

 

Dagpengenes historie

I 1907 kom den første danske lov om statsstøtte til arbejdsløshedskasser. I denne lov blev det fastlagt, hvilke grundprincipper der skulle være for tildeling af sociale ydelser. Løbende skete der ændringer i dette princip, der var gældende ved indgangen til 1980’erne. Princippets målsætning bestod i, at kompensationen for indkomstnedgangen eller for velfærdstabet skulle være tilstrækkelig til at skabe en god tryghed for de danske borgere, der ikke kunne forsørge sig selv og eventuelt familie.

 

Målsætningen blev dog ændret i slutningen af 1990’erne og i starten af de nye 00’er, hvor aktivering af de arbejdsløse blev det bærende princip i den nye lov om arbejdsløshedspenge. I samme periode blev der også indført betydeligt lavere ydelser for personer, man ikke anså for egnede til arbejde eller blot som uvillige til at blive integreret på det danske arbejdsmarked. Disse lavere ydelser blev ophævet ved Helle Thorning-Schmidts finanslovsaftale for 2012.

 

Hvis man som borger ønsker at sikre sig en bedre kompensation, bør man derfor sikre sig gennem private tillægsforsikringer eller gennem kollektive ordninger. Kompensationen for indtægtstab ved overgang til dagpenge og efterløn faldt fra 77% af en LO-arbejders gennemsnitsløn i 1982 til 52% i 2007. En analyse af den nye finanslovsaftale viste, at en murer for eksempel havde mistet 30% af sin kompensation, hvorimod en rengøringsmedarbejder kun havde mistet 25%.

 

Retten til dagpenge

For at få dagpenge skal man først og fremmest være medlem af en a-kasse, og man skal som minimum havde været medlem af den statsstøttede organisation i mindst et år før dagpengenes begyndelse. For at opnå retten til at få dagpenge skal man være ledig, og forinden skal man have haft et minimum af arbejdstimer.

 

Som fuldtidsforsikret skal man have haft omkring 1.924 arbejdstimer og som deltidsforsikret skal man have haft omkring 1.258 arbejdstimer inden for en periode på tre år. Man skal dog være opmærksom på, at man ikke kan medregne arbejdstimer, man har optjent, før man medlemskabet af a-kassen.

 

Man kan desuden heller ikke medregne arbejdstimer, hvor man har fået tilskud af lønnen. Hvis man opfylder alle ovenstående krav, har man ret til at få dagpenge. Oplysninger omkring antallet af arbejdstimer bliver indhentet fra indkomstregistret, hvor arbejdsgiverne indberetter ansattes løntimer. Som et ekstra krav skal man desuden også stå til rådighed for overhovedet at få dagpenge, da a-kassen udelukkende er for de arbejdsløse.

Johnny Magnussen
INGEN KOMMENTARER

SKRIV EN KOMMENTAR