Top

Hvad er en fagforening?

hvad-er-en-fagforening

Hvad er en fagforening?

En fagforening er en forening, du betaler kontingent til, mod at de hjælper dig, når du har brug for det. Det kan være hjælp til tjek af din lønseddel, uretmæssig opsigelse eller ved fx arbejdsskade.

En fagforening er kort fortalt den, der varetager lønmodtagerens interesse i forhold til vedkommendes arbejdsgiver – og her kan du altså henvende dig, hvis du ikke føler dig godt nok behandlet.

 

Med en fagforening i ryggen har du en form for sikkerhed, hvad angår hjælp omkring arbejdsgiverforhold. Du betaler for at kunne få juridisk rådgivning, hvis du befinder dig i en situation, hvor dette kræves. Så hvad er en fagforening? Det er en uvildig part i forhold til din arbejdsgiver, som er der for at hjælpe dig og varetage dine interesser.

Derfor er det vigtigt at være medlem af en fagforening

Er du ikke medlem af en fagforening, er det dyrt for dig at føre en sag mod din arbejdsgiver, hvis du en dag ikke har fået din løn eller er blevet uretfærdigt behandlet. Her kan du rette henvendelse til fagforeningen, som har interesse i at føre din sag. Hvert år vinder de danske fagforeninger rigtig mange sager over arbejdsgivere, og det er derfor en håndsrækning til den ansatte i kampen mod den store arbejdsgiver.

Det er derfor vigtigt at være medlem, hvis du vil stå stærkere, hvis du en dag skulle blive uretmæssigt afskediget. Hvad er en fagforening så, når det ikke er den, der støtter økonomisk, hvis du mister dit job? Det er din sikkerhedsline, der kæmper din kamp, hvis du har brug for juridisk rådgivning og støtte.

Fagforening og a-kasse hører ofte sammen

Når du skal vælge en fagforening, kan du med fordel alliere dig med en, der også har en a-kasse. Disse to hører typisk sammen, men der er dog få steder, hvor man ikke har mulighed for begge. Agter du at melde dig ind, kan du gå meget specifikt efter et sted, hvor de har kendskab til din branche. Det gør, at du kan få hjælp til karriererådgivning, når vi taler a-kasse, så du rent fagligt har nogen at støtte dig op af.

Spørger du dig selv; hvad er en fagforening uden en a-kasse? Så vælg begge dele for at være dækket ind både juridisk og økonomisk, hvis du en dag skulle miste dit job. Det giver sikkerhed og tryghed, hvilket rigtig mange lønmodtagere vælger at benytte sig af.

Johnny Magnussen
INGEN KOMMENTARER

SKRIV EN KOMMENTAR