Top

Hvad er dagpengesatsen?

Hvad-er-dagpengesatsen-

Hvad er dagpengesatsen?

Der er fire grupper af dagpengemodtagere, når vi taler om, hvad dagpengesatsen er. Der er den fuldtidsforsikrede, fuldtidsforsikrede dimittend (ikke-forsørger), fuldtidsforsikrede dimittend (forsørger) og deltidsforsikrede.

Hvad er dagpengesatsen så for hver af dem, og hvordan får man sig berettiget til at modtage dagpenge? Hvis vi starter med den lavest mulige dagpengesats, har vi den deltidsforsikrede. Her får man udbetaling én gang om måneden, hvor man kan se frem til 12.263,- Det svarer til 566,- om dagen.

Den maksimale udbetaling findes i gruppen fuldtidsforsikrede. Her kan man se frem til 18.395,- hver måned, hvilket er lig med 849,- om dagen. Herimellem ligger dimittendsatsen for ikke-forsørgere, hvor man får 13.151,- om måneden, hvorimod man som dimittend som forsørger får 15.080,- om måneden. Alle beløb er før skat, men der betales naturligvis ikke arbejdsmarkedsbidrag, da man jo ikke er på arbejdsmarkedet.

Hvornår kan man få dagpenge?

Det kan du tidligst ét år efter, at du er begyndt at indbetale til din a-kasse. Det er derfor en rigtig god idé at melde sig ind i god tid – særligt hvis man læser. Her har mange faktisk mulighed for at melde sig ind gratis, hvis de er under 30 år. Skulle man stå uden job, når man dimitterer, er man så berettiget til at kunne modtage dagpenge fra den dag, man er færdiguddannet.

Dagpengesatsen kan maksimalt være på 90% af, hvad du tidligere har tjent i et lønmodtagerjob – og den kan aldrig overstige den maksimale dagpengesats på de 18.395,- Dette udregnes på baggrund af de seneste tre måneder, man var i job, hvor man har arbejdet mindst 320 timer. Du overgår fra dimittendsatsen til en individuelt tilpasset sats i det tilfælde, at du har haft arbejde i minimum tre måneder, hvor du ikke har modtaget dagpenge. Dette giver dig retten til en højere sats.

Derfor er det en god idé at være medlem af en a-kasse

Det er ikke alle brancher, der er lige stabile. Og det er svært at sige, hvad fremtiden bringer. Kommer der en ny finanskriser, der kræver massefyringer. Vil du være sikret økonomisk i op til to år, er dagpenge et godt sikkerhedsnet, der kan give dig ro i sindet. Vil du sikre, at du har et bedre indkomstgrundlag, kan du tilføje en lønsikring. Denne giver dig op til 90% af, hvad du tidligere fik i løn – uanset størrelsen på din løn.

Hvad er dagpengesatsen for dig, hvis du står uden job og ikke har betalt rettidigt ind til en a-kasse? Ingenting. Sørg derfor for at melde dig ind og betal din kontingent, så du er sikret en ydelse hver måned.

Johnny Magnussen
INGEN KOMMENTARER

SKRIV EN KOMMENTAR